Általános Szerződési Feltételek!

Általános Szerződési Feltételek

Jelen „Általános szerződési feltételek” szerzői jogok által védett szerzői mű, melynek másolása, sokszorosítása, megváltoztatása, bárminemű felhasználása és minden egyéb, törvényben felsorolt módon történő kezelése szigorúan tilos, minden ilyen tevékenységhez a szerző kifejezett engedélye szükséges. A szerző kizár minden felelősséget arra az esetre, ha jelen általános szerződési feltételek bármely részének vagy egészének jogos vagy jogosulatlan felhasználásából fakadó kárért, károsodásért. Jelen „Általános szerződési feltételek” további közzétételét kifejezetten megtiltja, általános szerződési feltételként történő felhasználását még mintaként sem ajánlja.

 

I. Általános szabályok

Üdvözöljük a honlapon, melyet Talabos Viktória EV. (2315 Szigethalom, Mátyás utca 41.; adószám: 67480870-1-33) mint üzemeltető tart fenn (a továbbiakban: „Szolgáltató”). Kérjük, hogy alaposan tanulmányozza át ezeket a szerződéses feltételeket, és ha attól való eltérést szeretne vagy észrevétele van, a honlapon történő böngészést követő 3 napon belül ezt írásban jelezze számunkra a szerződési feltételek alján található kapcsolatok bármelyikén. Ennek hiányában úgy tekintjük, hogy a feltételekkel egyetért és azokra semmilyen észrevételt nem kívánt tenni.

Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) vonatkoznak Talabos Viktória EV., mint Szolgáltató által tett ajánlatokra, az általa teljesített szolgáltatásokra valamint minden, a szolgáltató által megkötött szerződésre vagy általa tett ajánlatra.

 

II. A honlap útján elérhető Talabos Viktória által nyújtott szolgáltatások:

Szolgáltató a következő, az általa üzemeltetett honlap(ok)on keresztül megismerhető tevékenységeket végzi.

 

1. Tréning, workshop: A Szolgáltató térítés ellenében meghíváson alapuló zártkörű tréningeket (konferenciákat és workshopokat) tart, amelyek szervezését és a részvétel feltételeinek lebonyolítási rendjét a Szolgáltató maga határozza meg. Amennyiben ilyen rendezvényen kíván részt venni, minden esetben tanulmányozza a rendezvényt meghirdető felhívást és az abban foglalt jelentkezési, fizetési és részvételi feltételeket.

A Szolgáltató elérhető képzéseinek változtatásának a jogát fenntartja!

Az egyes tartalmakról, kérjük, tájékozódjon az adott témáról tájékoztató, mindig aktualizált honlap oldalon. Köszönjük.

 

2. HÍRLEVÉL: A Szolgáltató a honlapon keresztül történő regisztrációval igényelhető hírlevél szolgáltatást is végez. A hírlevélre történő feliratkozással rendszeres szakmai anyagokat, friss publikációkat, a Szolgáltató termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatos információkat és akár akciós szolgáltatási csomagokat is igényelhet. A hírlevéllel kapcsolatos adatszolgáltatást a Szolgáltató a jelen szerződési feltételek szerint végzi, az adatokat kizárólag a jogszabályoknak megfelelő engedélyek birtokában és előírt szabályok betartásával kezeli. A leiratkozás a hírlevélben található linken bármikor, automatikusan elvégezhető.

 

3. KÖZÖSSÉGI MARKETING TANÁCSADÁS: A Szolgáltató a honlapon felsorolt típusú közösségi marketing tanácsadást végez fixdíjas vagy óradíjas alapon. Kérjük az adott tanácsadás oldalán alaposan érdeklődjön aktuális díjainkról, amely változhat. A tanácsadás folyamán adott anyagok, tájékoztatók, jelentések, elemzések stb. a Szolgáltató saját szerzői tartalmát képezik.

 

4. BLOGSZERZŐ: A Szolgáltató tanácsadói, Talabos Viktória és Molnár Ferenc közösségi marketing szakértői blogot is vezetnek, amelynek szerzői a Szolgáltató cég és személyesen Talabos Viktória és Molnár Ferenc, a blogban és a honlapon található valamennyi tartalom jogi védelem alatt áll. Kérjük, hogy a szerzői jogi másolásokkal kapcsolatban, a cikkek átvételével idézésével összefüggő tudnivalókról tájékozódjon a jelen Általános Szerződési Feltételek idevágó fejezetében.

A tartalmak felhasználására vonatkozóan engedélyt kérni elérhetőségeinken lehetséges!

 

III. A megrendelés alapvető feltételei: ajánlat elfogadása, díjbekérő, fizetési feltétek

 

IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK: Tájékoztatjuk, a holnaplátogatókat, hogy a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a szolgáltatások, jelentések, tanácsadás, konferenciarészvétel stb. megrendelésének menetét a Ptk., a távollévők közötti szerződéskötésről szóló 17/1999. (II.5) Korm. rendelet, valamit az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. Törvény rendezi. A szolgáltató által kínált szolgáltatásokat, a honlapon keresztül elérhető megrendelőlap kitöltésével lehet megrendelni.

 

SPECIÁLIS FELTÉTELEK: A fentiekben ismertetett szolgáltatásokkal kapcsolatban a megrendelés és fizetés speciális feltételeit minden esetben az adott eseti szolgáltatást meghirdető honlapon (pl. konferencia hirdetmény, workshop felhívás stb.) közzétett egyedi, az adott promócióra vonatkozó külön felhívás tartalmazza.

Amennyiben eltérő megállapodást a speciális felhívásokban nem talál, úgy az itt írott szerződéses feltételek az irányadók:

 

DÍJBEKÉRŐ: A szolgáltatások illetve a képzések, továbbképzések, konferencia részvételek díjának megfizetése a Szolgáltató által a regisztrációt követően előzetesen megküldött díjbekérő alapján történik. Amennyiben a díjbekérő alapján a résztvevő illetve jelentkező átutalta a Szolgáltató által megadott bankszámlaszámra a szükséges ellenértéket, ezt követően a Szolgáltató szabályos számviteli bizonylatot, számlát állít ki a jelentkező által megadott adatokkal, és azt elektronikus e-számla vagy papíralapú számla formájába e-mailen vagy postai úton megküldi a jelentkező részére. Ezen általános tételekről az egyes szolgáltatások tekintetében a speciális felhívásokban foglalt eltérés lehetséges.

A Szolgáltató tájékoztatja a jelentkezőket, hogy a képzéseken, konferenciákon, oktatásokon illetve a tanácsadásban történő részvétel kizárólag kifizetett díj ellenében lehetséges, ennek hiányában a Szolgáltató fenntartja magának a jogot a szolgáltatás megtagadására.

 

JOGFENNTARTÁS: Tájékoztatja a Szolgáltató az érdeklődőket arról is, hogy amennyiben valamely jelentkezővel, résztvevővel korábban negatív fizetési tapasztalata volt (nemfizetés, késedelmes fizetés, jogalap nélküli viták stb.), úgy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy valamely résztvevő számára a szolgáltatás nyújtását megtagadja.

 

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG: Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy érdekellentét miatt megtagadja a képzésein való részvételt és a szolgáltatást mindazon megrendelők számára, akik Szolgáltatóval azonos tevékenységeket űznek.

 

ADATKÉRÉS: A Szolgáltató jogosult a megrendelőktől a szolgáltatás igénybevétele és a díjbekérő kiküldése előtt az alábbi adatokat beszerezni, amelyek azonban vevői adatbázisnak minősülnek, így ezek tekintetében külön jogi adatkezelési bejelentés nem szükséges: megrendelő neve, cégneve, lakcíme, székhelye, adószáma, telefonszáma, e-mail címe, postai címe.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy eseti akciókban vagy külön felhívásokban ettől eltérő vagy ennél több adatot is bekérjen az érvényes megrendeléshez.

Amennyiben hibásan adta meg a rendeléshez szükséges adatokat, javítást a Szolgáltató elektronikus ügyfélszolgálatán keresztül, e-mailben az viki@talabosviktoria.hu e-mailcímen kérhetnek, vagy az adott e-mail levelekben található adatmódosító linken lehetséges az adatok javítása vagy módosítása automatikus úton.

 

SZAKÉRTŐI JOGI KÉPVISELET: Szolgáltató tájékoztatja a tisztelt érdeklődőket, hogy a megrendelésekkel, teljesítéssekkel, részvételi feltételekkel kapcsolatos esetleges vitákat nem maga intézi, hanem a szolgáltatót támogató állandó szakértő ügyvédi iroda útján igyekszik megnyugtató megoldással szolgálni. A partner ügyvédi iroda behajtásokra és vitarendezésekre, szerződésekre és szerzői jogi jogsértésekre is szakosodott, és elsődlegesen a peren kívüli vagy pert megelőző jogi megoldásokat támogatja. Kérjük ennek figyelembevételét.

 

IV. Fizetési feltételek, késedelem, kötbér, károkozás

MEGRENDELÉS: A szolgáltatásokat megrendelő űrlap segítségével lehet megrendelni. A megadott e-mail címre egy díjbekérő e-mailt küldünk, amely alapján intézkedhet a kiadvány árának átutalásáról. A díjbekérő tartalmazza a fizetés határidejét és módját. Amennyiben nem rendelkezik bankszámlával, egy K&H bankban is befizetheti a díjbekérőn szereplő összeget. Ezt követően kiállítunk egy számlát a megadott névre, majd ezt postai vagy elektronikus úton juttatjuk el Önnek.

 

JELENTKEZÉS: A konferenciára való jelentkezéshez egy jelentkezési lapot kell kitöltenie. A kitöltést követően a megadott e-mail címére egy díjbekérő e-mailt küldünk, amely alapján intézkedhet a konferencián való részvétel díjának befizetéséről. A díjbekérő tartalmazza a fizetés módját és határidejét. Az összeg beérkezését követően kiállítunk Önnek egy számlát, amit a megadott címre postázunk vagy a jelentkezés során megadott e-mailcímre küldjük elektronikus úton.

Tájékoztatjuk, hogy rendelését vagy jelentkezését csak a díjbekérőben található összeg bankszámlára történő beérkezését követően áll módunkban teljesíteni.

 

VI. Garanciavállalás

A Talabos Viktória EV. mint Szolgáltató a honlapon kifejezetten garanciavállalás jelzéssel megjelölt szolgáltatásaira 100%-os pénz-visszafizetési garanciát vállal, amennyiben a vevő nem elégedett a szolgáltatással.
Tájékoztatjuk, hogy a pénz-visszafizetési garancia a szolgáltatás teljesítésének napján és helyszínén vehető igénybe. A garancia igénybevételére vonatkozó igényét személyesen jelezheti.
A Talabos Viktória EV. az általa elfogadott garancia-érvényesítési kéréseknél 30 napon belüli pénz-visszafizetést vállal.

 

VII. Adatvédelem, tájékoztatás

A honlap látogatója, mint megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató a megrendelő által megadott és a felek közötti eljárásban (adásvétel, megrendelés, szolgáltatás igénybevétele stb.) során rögzített adatokat nyilvántartsa. Tájékoztatjuk a tisztelt honlaplátogatót, hogy vevőinkről az adatok kezelése és gyűjtése nem engedélyköteles, de a honlapunkon érdeklődők adataikat megadhatják részünkre önkéntes adatszolgáltatás útján. Az ilyen adatokat a Nemzeti Adatvédelmi Hatóság engedélye alapján csak célhoz kötötten és csak meghatározott ideig (leiratkozásig) kezeljük.

Az adatkezelésre és az egyéb szerzői jogi szabályainkra a külön jogi nyilatkozat irányadó.

Tájékoztatjuk a honlap olvasóját, hogy a honlapon történő feliratkozáskor önkéntesen adja meg az adatait kizárólag abból a célból, hogy a T. Honlaplátogató mint érdeklődő, saját kérésére információt kapjon a szolgáltatótól, mint jogtulajdonostól. Az információnyújtás általában kifejezetten erre kialakított hírlevél szoftverrel történik. A leiratkozást minden tájékoztatóban biztosítjuk. Az adatkezelésünk célja: az előbb említett információnyújtása, határozott időtartama pedig: leiratkozásig.

A feliratkozáskor kapott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik személynek nem adjuk át, kivéve a felhasználó érdekében felmerülő szükséges eseteket, így pl.: postai úton történő szállításkor, lakcím átadása a kiszállító cégnek. Az önkéntes feliratkozás bármikor megszűntethető az elektronikus levelekben lévő leiratkozási linken. Kijelentjük, hogy mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény előírásait maradéktalanul betartva fogjuk a T. Honlaplátogató adatait kezelni és nyilvántartani. A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb adatkezelés érdekében a megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrizzük és biztosítjuk az online módon gyűjtött információt így védve a böngésző felhasználó adatait.

 

VIII. Szerzői jogok és kötbér kikötés

MAGÁNCÉLÚ HASZNÁLAT: Megrendelő tudomásul veszi, és nem ellenzi, hogy a honlapon történő böngészéssel megszerzett információkat csak magáncélra használja. Megrendelő, mint honlaplátogató elismeri, és nem vitatja (amennyiben bennünket erről külön e-mailben nem értesít a látogatását követő 3 napon belül), hogy a honlap tartalma a honlap üzemeltetőjének szerzői és szellemi tulajdonát képezi.

 

KÖTBÉR ÉS KÁRTÉRÍTÉS: A honlap üzemeltetője nem járul hozzá a tartalmak üzleti célú, egészben vagy részben történő felhasználásához, hasznosításához, átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános előadásához, átdolgozásához vagy egyéb felhasználásához, ennek megvalósítása díjköteles. Amennyiben a honlap vagy a hírlevelek tartalmát a honlap üzemeltetőjének engedélye nélkül azonos vagy hasonló formában észleljük harmadik személyek honlapján, nyomtatott formában, nyilvános előadásokon vagy bármilyen más írott illetve szóban elhangzott módon, amely üzleti célhoz fűződik, másolt oldalanként 100.000 Ft összegű kötbért számlázunk alkalmanként. A tartalom eltávolítására felszólítást küldünk, minden felszólítás egy külön alkalomnak minősül. A jogellenes felhasználást közjegyzői ténytanúsítással, webmesteri igazolással és ügyvédi képernyőmentéssel is bizonyítjuk vita esetén. A közjegyzői ténytanúsítás közokirat.

Másolt oldalnak minősül a legalább 2 bekezdésnyi szöveg változatlan vagy nagymértékben hasonló tartalmú átvétele (pl. ’és’ helyett ’valamint’, ’továbbá’ helyett ’és’, ’könyv’ helyett ’mű’ stb. szavak stilisztikai kicserélése stb.) is. A kötbér a jogellenes használat átalánydíja, a jogsértés bizonyításán kívül tényleges kárt bizonyítani a szerző nem köteles, de jogosult. A kötbér kikötése nem mentesíti a jogsértőt a további, ezen felüli tényleges károk megfizetése alól.

 

IX. A honlap tulajdonosának technikai jogai

Fenntartjuk a jogot, hogy a honlapon bármikor módosítást, átdolgozást eszközöljünk, a honlap elérhetőségét korlátozhatjuk, vagy megszüntethetjük. Felhívjuk a T. Honlaplátogató böngésző figyelmét arra, hogy a honlaphoz való hozzáférés folyamatosságát vagy hibamentességét nem garantálja a szolgáltató. A honlap használatra alkalmatlan állapotából vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő közvetlen vagy közvetett vagyoni vagy nem vagyoni károkért, vagy más veszteségért való felelősséget kifejezetten kizárjuk. Kárigény esetén a vita rendezésére előzetes és békés egyeztetés szükséges, a honlap üzemeltető székhelyén vagy telephelyén, jogi képviselő jelenlétében. Csak az ezen az egyeztetésen felvett jegyzőkönyv aláírását követően jogosultak a felek bírósághoz fordulni.

 

X. A honlap üzemeltetőjének, mint jogtulajdonosnak, és mint szerzőnek az adatai

Talabos Viktória EV., ezen weboldal üzemeltetője
Székhely: 2315 Szigethalom, Mátyás utca 41.;
adószám: 67480870-1-33
Szerzők:
Molnár Ferenc – ügyvezető igazgató, tulajdonos
Talabos Viktória – ügyvezető igazgató, tulajdonos

Elérhetőségünk:
Email: viki@talabosviktoria.hu
Telefon: +36 (70) 661 379 (elérhető hétköznap 9-17h között)
Postacím: 2040 Budaörs, Kisfaludy utca 34/2
Egyéb információk:

  • Az oldalon található képek vásárolt, jogtiszta anyagok vagy saját készítésű fotók!
  • A rólunk készült fotókat köszönjük a Rajna Tamás fotósnak!